Co dělat, když přijdu o řidičský průkaz?

21.9.2013   PhDr. Robert Chytka   -  kontaktovat...

Ztráta, odebrání či sebrání řidičského průkazu je pro každého řidiče nepříjemnou záležitostí. Samozřejmě základem je, předejít takové situaci, a nevystavovat se zbytečně riziku „vybodování“, či odebrání řidičského průkazu. Pokud taková situace nastane, je potřebné učinit následující opatření:

Řidiči s 12 body

U řidičů, kteří dosáhli 12 bodů je potřebné podat žádost o vrácení řidičského průkazu příslušnému úřadu a to nejméně rok ode dne odebrání řidičského průkazu.

 K žádosti je potřebné přiložit následující dokumenty:

 1. doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.
 2. posudek o způsobilosti k řízení a absolvování dopravně psychologického vyšetření (vydává akreditovaný dopravní psycholog, posudek nesmí být ke dni podání starší než 30 dní)
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní ((vydává praktický lékař na základě posudku od dopravního psychologa)

 

 Nejlepší postup pro vrácení řidičského průkazu:

 1. Zajistit si cvičné neboli kondiční jízdy a přezkoušení v autoškole.(většinou 1-2 jízdy + zkouška) Cvičné jízdy a přezkoušení je možné absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.
 2. Cvičné jízdy teoreticky absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu. (Většina autoškol kondiční jízdu před zkouškou vyžaduje a součástí jsou i informace z oblasti novinek v pravidlech silničního provozu)
 3. Pozor, doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
 4. Zajistit si dopravně psychologické vyšetření a vydání posudku akreditovaným dopravně- psychologickým pracovištěm.
 5. Dopravně psychologický posudek předat svému lékaři, který Vám vydá zprávu o zdravotní způsobilosti.
 6. Všechny potřebné dokumenty spolu se žádostí podat příslušnému obecnému úřadu.

 

Zdá se Vám to komplikované? U nás můžete všechno vyřídit na jednom místě. Jsme dopravně psychologické pracoviště s vlastní autoškolou i smluvním praktickým lékařem.

Kompletní balíček vám ušetří hodně času, nervů a i v konečné fázi financí. Eliminujte svůj neúspěch u závěrečných zkoušek v autoškole, díky jízdě s psychologem – instruktorem v naši autoškole.

Kontaktujte nás a získejte zpátky řidičský průkaz. Poraďte se s námi po telefonu, domluvte si nezávaznou schůzku, nebo si přímo objednejte vyšetření a zkoušku. 

 

Dobrý den, jmenuji se Marcel Musil a pracuji jako profesionální hasič. Vyhledal jsem firmu VIAFIT pana doktora  a musím říct, že mě velice ale velice překvapila.

Jejich individuální přístup ke svým klientům a vysoce profesionální jednání je v této firmě naprostou samozřejmostí, nabízejí celou řadu zajímavých procedur, školení a mnoho dalších potřebných aktivit. pokud váháte, tak už nehledejte a navštivte tým pana doktora. S pozdravem a přáním hezkého dne Marcel Musil. Věřte že jste právě našli to co hledáte :-)

Marcel Musil , Hasičský záchranný sbor ČR

 

 

Řidiči po zákazu řízení

Řidičské oprávnění lze získat zpět nejdříve po uplynutí doby, na kterou byl zákaz uložen.

Výjimku z tohoto pravidla představuje možnost po uplynutí poloviny trestu zažádat o prominutí zbytku trestu, přičemž ale na toto prominutí není právní nárok. Řidič má možnost to zkusit, ale nemůže počítat s pozitivním výsledkem.

Přezkoušení z odborné způsobilosti musí řidič absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění jen v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Žádost o vrácení řidičského průkazu můžete na příslušný obecný úřad podat až po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

K žádosti je potřebné přiložit následující dokumenty:

 1.  rozhodnutí soudu
 2.  Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Tento doklad se předkládá pouze v případě, pokud od právní moci zákazu nebo rozhodnutí uplynul více než 1 rok.
 3.  posudek o způsobilosti k řízení a absolvování dopravně psychologického vyšetření (vydává akreditovaný dopravní psycholog, posudek nesmí být ke dni podání starší než 30 dní)
 4. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní (vydává praktický lékař na základě posudku od dopravního psychologa)

 Nejlepším postupem, který můžete zvolit je:

 1. Zajistit si cvičné (kondiční) jízdy a přezkoušení v autoškole. Cvičné jízdy a přezkoušení je možné absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.
 2. Cvičné jízdy teoreticky absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení však doporučujeme alespoň jednu cvičnou jízdu.
 3. Pozor! Doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
 4. (opět jen v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí uplynul víc než jeden rok)
 5. Zajistit si dopravně psychologické vyšetření a vydání posudku akreditovaným dopravně- psychologickým pracovištěm.
 6. Dopravně psychologický posudek předat svému lékaři, který Vám vydá zprávu o zdravotní způsobilosti.
 7. Všechny potřebné dokumenty spolu se žádostí podat příslušnému obecnému úřadu.

 Zdá se Vám to komplikované? U nás můžete všechno vyřídit v jedné společnosti. Jsme dopravně psychologické pracoviště s vlastní autoškolou i smluvním praktickým lékařem. Máme akreditaci Ministerstva dopravy ČR v Praze, Brně, Ostravě, Kravařích, Zábřehu a Jeseníku.

Kontaktujte nás a získejte zpátky řidičský průkaz. Poraďte se s námi po telefonu, domluvte si nezávaznou schůzku, nebo si přímo objednejte vyšetření a zkoušku. 

 

Řidiči žádajících z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti poté, co důvody odnětí pominuly

Řidiči, kteří ztratili řidičský průkaz v důsledku ztráty zdravotní způsobilosti, jsou po pominutí důvodů povinni podat žádost o vrácení řidičského průkazu na příslušný obecný úřad.

 K žádosti je potřebné přiložit následující dokumenty:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní (vydává praktický lékař)
 2. Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Tento doklad se předkládá pouze v případě, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky.
 3. Dopravně psychologické vyšetření řidič podstupuje jen na základě vyžádání od praktického lékaře.
 4. V případě posouzení seniorů využíváme zejména prověření řidičských schopností přímo při kondiční jízdě v naši autoškole. Vyšetření seniorů je v naši společnosti cenově zvýhodněno, ale s podmínkou žádanky od odesílajícího praktického lékaře.

Využijte našich komplexních služeb a nechte vše na nás. Provedeme vás komplexním servisem a na míru, dle vašich individuálních potřeb.

Náš komplexní servis na míru zahrnuje: žádost + lékař + psycholog + lékař specialista + posudky + autoškola + zkoušky v autoškole + úřad + poradenství.

Kontaktujte nás a získejte zpátky řidičský průkaz. Poraďte se s námi po telefonu, domluvte si nezávaznou schůzku, nebo si přímo objednejte vyšetření a zkoušku. 

Kam dál?

Chci si udělat psychotest pro řidiče Mám zájem o autoškolu

Pro objednávky můžete také
volat na tel. 731 654 100